Za pravilno delovanje spletna stran uporablja piškote. S klikom na potrdi se strinjate z uporabo le teh.      

O društvu

Društvo za širitev znanja in raziskovanje v medicini je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki delujejo na področju medicine ali so kako drugače pri svojem delu povezani s tem področjem.
 
Sedež društva je v Ljubljani, Mesarska cesta 14. Včlanjenih je 5 članov.

Temeljna dejavnost in namen društva sta organizirati izobraževanje in raziskovalno delo v medicini in tako prispevati k razvoju medicine v Republiki Sloveniji.

Cilje dosega društvo s tem, da sodeluje z javnimi in zasebnimi organizacijami, institucijami, drugimi pravnimi osebami, ki strokovno ali znanstveno raziskovalno delujejo na področju medicine, sodeluje z javnimi in zasebnimi organizacijami, institucijami, ali drugimi pravnimi osebami, ki se ukvarjajo z izobraževanjem v medicini, si prizadeva za visoko strokovno raven dela društva, se zavzema za spoštovanje etičnih in moralnih načel stroke pri delovanju društva, seznanja člane in javnost o problemih in napredku na področju medicine, sodeluje pri oblikovanju slovenskega strokovnega izrazoslovja, spodbuja strokovno izpopolnjevanje članov društva in se zavzema za štipendiranje in izmenjavo strokovnjakov doma in v tujini.
 
Svoj namen in cilje uresničuje društvo z izvajanjem naslednjih nalog: skrbi za dvig strokovnega znanja svojih članov, organizira predavanja, tečaje, posvetovanja, razprave, seminarje, konference za svoje člane in zainteresirano strokovno javnost, organizira javna predavanja s področja delovanja društva in tako stimulira zanimanje javnosti za medicino, sodeluje pri načrtovanju vzgojno izobraževalnih programov in raziskav v medicini in razvija društveno založniško dejavnost, izdaja znanstveno in strokovno literaturo.

Društvo od leta 2009 v januarju organizira strokovno srečanje o kronični koronarni bolezni in izvaja
dobro sprejete delavnice Kardiologija za vsakodnevno rabo.