Za pravilno delovanje spletna stran uporablja piškote. S klikom na potrdi se strinjate z uporabo le teh.      

Pravila uporabe

 

Dragi uporabniki, 

za lažje razumevanje delovanja portala in njegovo uporabo v skladu z Zakonom o pacientovih pravicah, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter s Splošno uredbo o varstvu podatkov št. 2016/679 (https://www.ip-rs.si/zakonodaja/), objavljamo uveljavljena pravila. Za vprašanja in komentarje smo vam na voljo na info@kardioposvet.si

Pravila uporabe Posvetovalnice za zdravnike na portalu Kardioposvet.si

Kardioposvet.si je spletno mesto, ki deluje v okviru Društva za širitev znanja in raziskovanje v medicini. Uporabnikom ponuja vsebine povezane s prepoznavanjem, razumevanjem in zdravljenjem srčno-žilnih obolenj. Poleg dostopa do izobraževalnih vsebin portal registriranim zdravnikom različnih specializacij omogoča, da se preko strani Vprašajte kardiologa povežejo s kardiologom in se posvetujejo o kliničnih vprašanjih, nejasnih primerih, težavnih diagnozah, možnostih zdravljenja in najnovejših smernicah.

Sprejem pravil uporabe je pogoj za uporabo portala. Pravila se lahko kadarkoli spremenijo. O spremembi pravil so uporabniki obveščeni takoj ob prijavi v portal.

Posvetovalnica za zdravnike je namenjena registriranim uporabnikom z veljavnimi uporabniškimi podatki. Do uporabniških podatkov lahko pristopijo zdravniki in zdravniki specializanti ter strokovna javnost s področja medicine in farmacije (študenti medicine, zdravstveni tehniki, diplomirane medicinske sestre, magistri farmacije, specialisti klinične farmacije, strokovni sodelavci v farmacevtski industriji).

Storitev Vprašajte kardiologa je na voljo le za registrirane zdravnike in zdravnike specializante, ki imajo aktiviran uporabniški račun. Za aktivacijo uporabniškega računa je potrebna verifikacija zdravniškega poklica (npr. preko Javnega iskalnika zdravnikov na spletnih straneh Zdravniške zbornice Slovenije). V sklopu strokovne izmenjave mnenj med kardiologi in zdravniki različnih specialiazacij sodeluje več kardiologov, ki so moderatorji in imajo nekatere administratorske pristojnosti ter registriranim zdravnikom svetujejo glede kliničnih vprašanj s področja srčno-žilnih bolezni. Mnenje specialista, ki ga uporabnik pridobi po končanem e-posvetu znotraj storitve Vprašajte kardiologa, ni obvezujoče, temveč je informativne oz. izobraževalne narave.

Na straneh www.kardioposvet.si so registriranim uporabnikom na voljo tudi vsebine, ki jih je dovoljeno oglaševati v krogu strokovne javnosti v skladu z Zakonom o zdravilih in Zakonom o medicinskih pripomočkih ter  Pravilnikom o oglaševanju zdravil, zato se v portal Posvetovalnica za zdravnike lahko registrirajo le zdravniki, zdravniki specializanti in predstavniki strokovne javnosti s področja medicine ali farmacije (v nadaljevanju strokovna javnost). 

Kaj je potrebno upoštevati ob zastavljanju kliničnih vprašanj preko spletne storitve Vprašajte kardiologa (e-posvet)
 
 • pred začetkom posveta mora zdravnik pridobiti pisno privolitev bolnika, da se o njegovem kliničnem stanju lahko asinhrono posvetuje s specialistom kardiologom preko Posvetovalnice za zdravnike, pri čemer mora poskrbeti za psevdonimizacijo bolnikovih osebnih podatkov (anonimizacija imena, priimka, letnice rojstva, naslova prebivališča ipd pri navajanju biometričnih podatkov) 
 • obrazec za privolitev bolnika je na voljo na tej povezavi
 • uporabnik mora poskrbeti za ustrezno anonimizacijo podatkov o bolniku  na način, da na nobeni stopnji posveta v spletnem mestu bolnikova istovetnost ni ugotovljiva (ob zastavljanju vprašanj, podvprašanj, ob odgovarjanju na vprašanja ali komentiranju in ob morebitni objavi primera za izobraževalne namene)
 • uporabnik mora poskrbeti za anonimizacijo gradiva, ki ga pripne k zastavljenemu vprašanju (npr. slika EKG izvida). 
 • da bi se preprečilo morebitno ugotvljanje istovetnosti bolnika na podlagi biometričnih podatkov, je strokovni posvet med kardiologom in uporabnikom (zdravnikom) strukturiran na način, da kardiolog na nobeni točki posveta ne pozna identitete uporabnika (zdravnika), ki zastavlja vprašanje. 
 • da bi uporabnik lahko uporabljal možnost e-posveta s kardiologom tudi znotraj svojega delovnega časa, mora pred tem pridobiti soglasje s strani svojega delodajalca oz. zdravstvene ustanove, v kateri opravlja zdravstveno dejavnost

Za namen izobraževanja strokovne javnosti se lahko moderator kardiolog odloči, da bo na podlagi vsebine posveta pripravil strokovni prispevek, ki bo dostopen vsem registriranim uporabnikom na internem delu portala www.kardioposvet.si.

Pristop k registraciji je mogoč na več različnih načinov:

 • spletna prijava omogoča, da predstavnik strokovne javnosti preko spletnega formularja na spletni strani http://www.kardioposvet.si/si/prijava/ pošlje zahtevek za nov uporabniški račun, nato pa nam izpolnjen Privolitveni obrazec posreduje preko ustvarjenega uporabniškega računa, ki še ni aktiviran ali pa ga pošlje na naslov Društvo za širitev znanja in sodelovanje v medicini, Mesarska cesta 14, 1000 Ljubljana.
 • na strokovnih srečanjih lahko Privolitveni obrazec izpolne udeleženec strokovne delavnice ali strokovnega srečanja, ki ga organizira ali so-organizira Društvo za širitev znanja in raziskovanje v medicini. 

Za dostop do medicinskih vsebin ter spletnega posveta s kardiologom je potrebna verifikacija poklica ter aktivacija računa.

Osebne podatke uporabnikov Posvetovalnice za zdravnike zbiramo za namen administracije in vodenje baze registriranih uporabnikov, za komuniciranje in obveščanje uporabnikov v primeru tehničnih ali vsebinskih vprašanj, za namene podajanja izobraževalnih vsebin po elektronski pošti ter za nekatere druge namene:

 • obveščanje o uporabnih EKG primerih in drugih strokovno-izobraževalnih vsebinah;
 • obveščanje o novostih na portalu www.kardioposvet.si;
 • obveščanje o izobraževalnih dejavnostih;
 • pridobivanje podatkov, na podlagi katerih bomo za vas lahko v prihodnje naše storitve izboljševali, da bi ustvarili boljše pogoje za podajanje strokovnih in izobraževalnih vsebin.

Več podatkov o varstvu osebnih podatkov uporabnikov portala najdete na povezavi varovanje osebnih podatkov.

Pravila obnašanja uporabnikov na portalu Posvetovalnica za zdravnike

V posvetovalnici ima vsak pravico, da izrazi svoje mnenje, pri čemer ni dovoljeno zasmehovati in žaliti, ščuvati k verski, rasni, seksualni, nacionalni, politični ali kakšni drugi nestrpnosti. Nasprotujoča mnenja se izraža z argumentirano repliko in ne uporablja neprimernih izrazov. 

Uredništvo vas vabi, da aktivno sodelujete pri dvigovanju kakovosti medmrežne komunikacije. 

Uporaba omrežja

Uporabnik se ob registraciji zaveže, da se strinja z določbami navedenimi v tem dokumentu. Uporabnik je dolžan zaščititi uporabniško ime z ustrezno varnim geslom in ga varovati pred drugimi osebami. 

Upravljavec lahko po lastni presoji zavrne dodelitev uporabniškega imena posamezniku, ki nakazuje na drugo osebo ali zlorablja pravo blagovnih znamk.

Spletne strani so praviloma dostopne 24 ur na dan in vse dni v letu, upravljavec pa si pridržuje pravico do omejitve dostopa zaradi tehničnih ali drugih razlogov. 

Pritožbe in reklamacije uporabnikov

Vse pripombe na delovanje sistema, delo administratorja, glede izbrisa vsebin in druga opažanja, uporabniki sporočijo na info@kardioposvet.si.

Posebno opozorilo

Podatki, ki so objavljeni na spletnih straneh, so namenjeni splošnemu informiranju ter izobraževanju in ne morejo nadomestiti osebnega obiska pri zdravniku ali drugem ustreznem strokovnjaku. Mnenje, ki ga poda kardiolog v Posvetovalnici za zdravnike v zvezi s kliničnim vprašanjem uporabnika, je informativne narave in ne more nadomestiti strokovnega mnenja, ki ga poda specialist po opravljenem specialističnem ambulantnem pregledu. Če menite, da bolnik potrebuje strokovno mnenje specialista, oz. nadaljno zdravstveno oskrbo, ga napotite na specialistični ambulantni pregled. 

Za objavljene vsebine ne prevzemamo odgovornosti. 

Sporočila na portalu Posvetovalnica za zdravnike so mnenje posameznika in ne nujno stališče uredništva in upravljavcev spletnih strani. Uredništvo ni v nobenem primeru odgovorno za vsebino sporočil in datotek, ki jih objavljajo uporabniki na forumu. 

Avtorske pravice

Omrežje Kardioposvet.si je v lasti Društva za širitev znanja in raziskovanje v medicini. Vse pravice so pridržane. Vsebine na spletnih straneh lahko vsebujejo gradivo, katerega avtorske pravice so lahko tudi last tretjih oseb, zato je vsakršno posredovanje informacij dovoljeno samo s pisno odobritvijo uredništva. Za kakršno koli uporabo vsebine s teh strani, se lahko obrnete na naš naslov info@kardioposvet.si. 

Reproduciranje vsebine s strani je dovoljeno izključno s pisnim dovoljenjem uredništva. 

Uredništvo portala www.kardioposvet.si si pridržuje pravico do uporabe in objave vsebin za lastne potrebe, pri čemer ostaneta vir in identiteta pisca skriti. 

Uredništvo si pridržuje pravico do uporabe in objave vsebin za lastne potrebe. Pri tem uredništvo Kardioposvet.si ne razkriva izvora in identitete pisca.