Za pravilno delovanje spletna stran uporablja piškote. S klikom na potrdi se strinjate z uporabo le teh.      

Dogodki

26 Feb Matej Makovec, zagovor doktorske disertacije Dodano: 17.02.2021 19:17

Matej Makovec

Vrednost saturacije s kisikom v možganih med karotidno endarteriektomijo za napoved možganske okvare.

DOKTORSKA DISERTACIJA


Mentor: prof. dr. Tomislav Klokočovnik 

Somentor: prof. dr. Milan Skitek 

Predsednik komisije: prof. dr. Matjaž Bunc 

Član: prof. dr. Mirt Kamenik 

Član: prof. dr. Vojko Flis

Imenovanje mentorja in somentorja na seji senata dne 17. maja 2016. 

Tema odobrena na seji senata dne 17. maja 2016. 

Komisija za oceno imenovana na seji senata dne 22. junija 2020.


Datum zagovora: 26. februar 2021 ob 13.30

IZVLEČEK

Izhodišče: Karotidna endarteriektomija (KE) je operativni poseg, za katerega je bilo ugotovljeno, da pri povečani stopnji zožitve karotidne arterije zmanjša verjetnost možganske kapi (MK). Možen zaplet operacije pa je lahko MK. Glavni vzrok možgansko-žilnega dogodka je manjši pretok krvi skozi možgane med pretisnjenjem vratne arterije. Takojšnja in pravilna prepoznava nezadostnega kolateralnega pretoka je ključna za dober izhod operativnega posega. Splošna uporaba začasnega žilnega obvoda (šanta) med operativnim posegom poveča zahtevnost operacije, lahko poškoduje žilno steno, kar vodi v tromboembolizem. Iz tega izhaja, da potrebujemo nevromonitoring, ki bi selekcioniral bolnike, ki bodo imeli od vstavitve šanta korist. Bolniki, pri katerih je KE opravljena v lokalni anesteziji (LA), so klinično nadzorovani. Nevrološki nadzor je videti najboljši način spremljanja, nevromonitoringa, bolnika med KE. Nevrološki nadzor ni možen pri bolnikih operiranih v splošni anesteziji, zaradi česar se išče dober nevrološki nadzor za operirance v splošni anesteziji. Objektivno vrednost metod spremljanja bolnikov med KE smo vrednotili s proučevanjem serumske koncentracije biokemičnih označevalcev možganske poškodbe, proteina S100B in NSE (nevronske specifične enolaze). Nevromonitoring je možno izvajati tudi z meritvami oksigenacije v možganih (rSO2) pri budnem in operirancu v splošni anesteziji (NIRS). Zanimala nas je učinkovitost nevromonitoringa S100B, NSE in rSO2 med KE. Postavili smo hipotezo, da povišane serumske koncentracije S100B in NSE ter NIRS med KE lahko korelirajo s pojavom nevrološke simptomatike med posegom. 

Bolniki in metode: V študijo je bilo vključenih 60 operirancev, pri katerih smo v obdobju 12 mesecev opravili 64 KE v LA. Spremljali smo NIRS, S100B in NSE pred pretisnjenjem karotidne arterije in po njem. Za vstavitev šanta smo se odločili glede na nevrološko simptomatiko med KE, ne glede na NIRS. Nevrološka simptomatika (nevrološko simptomatska skupina) se je pojavila pri 7 (10,9 %) operirancih. Pri 57 (89,1 %) operirancih med posegom ni bilo pojava nevrološke simptomatike (nevrološko asimptomatska skupina). 

Rezultati: Nevrološka simptomatika, ki se je pojavila po pretisnjenju karotidne arterije, je korelirala s povišano serumsko koncentracijo S100B (P = 0,040). Optimalno povišanje serumske koncentracije proteina S100B, ki napoveduje pojav nevrološke simptomatike, je 22,5 %. Nismo našli korelacije med padcem NIRS in pojavom nevrološke simptomatike (P = 0,675). Padec NIRS za 13 % se je pokazal kot najoptimalnejša vrednost za napoved pojava nevrološke simptomatike med posegom. Med operacijo ni prišlo do povišanja serumske koncentracije NSE glede na izhodiščne vrednosti. Dva operiranca (3,1 %) sta utrpela perioperativno MK. 

Zaključek: Nevrološki nadzor operirancev med KE je možen pri posegih v LA. Izkazalo se je, da je dober pokazatelj prekrvitev možganov med posegom. Patološke vrednosti nevrološkega nadzora so korelirale z objektivnim pokazateljem poškodbe možganov, nivojem S100B. Čeprav smo med KE ugotovili povezavo med pojavom nevrološke simptomatike in porastom serumske koncentracije S100B, spremljanje S100B z namenom nevromonitoringa med KE ni možno zaradi dolgega časa analize vrednosti S100B v serumu. Statistično značilne korelacije med pojavom nevrološke simptomatike med KE in padcem NIRS nismo ugotovili. Do povišanja NSE med posegom ni prišlo. Spremljanje proteina S100 se je izkazalo kot boljši nevromonitoring od NIRS. Trdni zaključki naše študije niso možni zaradi majhnega števila operirancev, ki so bili vključeni v študijo, posebej v nevrološko simptomatski skupini. Za potrditev ali izključitev naših predpostavk so potrebne dodatne študije. 

Ključne besede: preprečevanje perioperativne možganske kapi, nevromonitoring, zožitev karotidne arterije, selektivna vstavitev šanta

Zadnje novice
Mons po Monsu 2021 / Strokovne delavnice od 30.3. do 30.9. 2021 (6,5 kred. točk)
Strokovne delavnice na spletnem mestu MONS PO MONSU 2021...
več >
Simpozij MONS 2021 - oglejte si posnetke na spletni strani kongresa
Simpozij MONS 2021: oglejte si posnetke na spletni strani kongresa...
več >
eKongres / Novosti v kardiologiji / 15+ kreditnih točk (do 31.01.2021)
eKongres :  NOVOSTI V KARDIOLOGIJI   Spoštovani kolegi...
več >